Δρασεις


Το deBόp, από το 2009 που ιδρύθηκε, πέραν από πολιτιστική πλατφόρμα, συμμετέχει στη ζωή της Αθήνας, παράγοντας ιδέες και υλοποιώντας εκδηλώσεις που αποβλέπουν στην κοινωνικοποίηση και στην προαγωγή του Πολιτισμού.