η ομαδα μας

Μαντώ  Χαντζή

Μαντώ Χαντζή

Ζει κοντά στη θάλασσα. Ίσως γι’ αυτό να αγαπά το μπλε και τα ταξίδια. Είτε τα φανταστικά, είτε τα πραγματικά. Θα τη βρείτε να χαζεύει σε κάποιο βιβλιοπωλείο…