«Τα μυστικά του Αρχείου» | Θεματικές ξεναγήσεις στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

«Τα μυστικά του Αρχείου» | Θεματικές ξεναγήσεις στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει τρεις θεματικές
ξεναγήσεις (8,15, 22 Φεβρουαρίου) για ενήλικες στο Ιστορικό Αρχείο του στον Ταύρο.
Οι ξεναγήσεις στο πρώην βιομηχανικό κτήριο, που στεγάζει το δεύτερο ογκωδέστερο αρχείο της χώρας, έχουν σκοπό να εξοικειώσουν τους συμμετέχοντες με τη φύση, το περιεχόμενο και το έργο ενός αρχειακού φορέα.

Η περιήγηση στην ιστορία μιας μικρής γεωργικής βιομηχανίας, που λειτουργούσε σε μια άλλοτε προσφυγική περιοχή
στις τότε παρυφές του Ελαιώνα Αττικής, γίνεται αφορμή για μια σύντομη περιήγηση στην ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας. Οι αρχειακές συλλογές που φυλάσσει το Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ ιστορούν τις προσπάθειες της Ελλάδας του 20ού αιώνα για
ανάπτυξη. Τεκμήρια που σκιαγραφούν πτυχές της οικονομικής αλλά και της κοινωνικής ιστορίας της χώρας, και οι ειδικές συνθήκες φύλαξης και αξιοποίησής τους στην καλλιέργεια της ιστορικής κουλτούρας γίνονται προσιτά στο ευρύ κοινό.