5 perspectives - 5 artists

5 perspectives - 5 artists

Η Αίθουσα Τέχνης Καππάτος παρουσιάζει πέντε σύγχρονους καλλιτέχνες σε πέντε διακριτές ενότητες έργων στην ομαδική έκθεση με τίτλο: "Five perspectives". 

Κάθε ενότητα καταλαμβάνει έναν αυτόνομο χώρο, όπου κάθε εικαστικός εκθέτει μέρος της πρόσφατης ατομικής του δημιουργίας, η οποία λειτουργεί
ως ανεξάρτητη παρουσία στο πλαίσιο μιας συνολικής ομαδικής έκθεσης.

Η έκθεση έχει ως στόχο να προβάλει και να αναδείξει τους τρόπους που αντιμετωπίζουν τις τρέχουσες καλλιτεχνικές πρακτικές πέντε σύγχρονοι δημιουργοί μέσα από διαφορετικές οδούς και προσεγγίσεις, βάσει του προσωπικού τους ύφους και τρόπου έκφρασης.

Συμμετέχουν: Ινώ Βαρβαρίτη, Ινώ Βαρβαρίτη / Γιάννης Δελαγραμμάτικας, Λαμπρινή Μάρκου, Πάνος Φαμέλης, Σωκράτης Φατούρος