Βραχύς αιών

 

Η ζωή είναι πολύ μικρή για να κρατάμε κακίες... λένε οι άλλοι...!

Αλλά και πολύ μικρή για να ανεχόμαστε... λέω εγώ.