Ο Μπαρμπέρης της Αθήνας

 

Είναι μια μόδα η οποία έχει ξεκινήσει τα τελευταία 3-4 χρόνια και όσο πάει αναπτύσσεται, εξελίσσεται. Υπάρχουν barber shops πιο hipster, και είναι και αυτά που είναι πιο κλασσικά. Ο καθένας δουλεύει με τον κόσμο του. Υπάρχει ενδιαφέρον γενικά για τα barber shops. Αρέσει στον άλλον η ιδέα του να "έχει" έναν χώρο που να επισκέπτεται και να τον θεωρεί δικό του, αποκλειστικά.