Η ζωγραφική...

 

 

Τι είναι αυτό που σε βοήθησε να προχωρήσεις;

Σε μια στιγμή σιωπής και ανέκφραστης αναζήτησης, η ζωγραφική με βρήκε, και τότε με σχήματα και χρώματα μίλησα.