The EFIVOS project – The youth have a voice

The EFIVOS project – The youth have a voice

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι επικεφαλής του EFIVOS, ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Το έργο βασίζεται στο καινοτόμο πρόγραμμα Νέοι Δημοσιογράφοι στο οποίο το Δίκτυο επιμορφώνει και εκπαιδεύει νέους/ες πρόσφυγες/ισσες, μετανάστες/τριες και Έλληνες/ιδες να διαχειρίζονται τη δική τους έντυπη και διαδικτυακή εφημερίδα Αποδημητικά Πουλιά, καθώς και το διαδικτυακό ραδιόφωνο Πικραλίδα.

Το πρόγραμμα Νέοι Δημοσιογράφοι συμπεριλήφθηκε ως μια πολλά υποσχόμενη καλή πρακτική και παράδειγμα συμμετοχικής μάθησης μεταξύ συνομηλίκων σε ένα πρακτικό εγχειρίδιο για επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά, που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Δικαιωμάτων των Παιδιών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, το EFIVOS δημιουργήθηκε με στόχο την αναβάθμιση του προγράμματος Νέοι Δημοσιογράφοι, εστιάζοντας στην επέκταση αυτής της καλής πρακτικής σε όλη την ΕΕ και συμβάλλοντας περαιτέρω στην απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων από νεαρά άτομα.

Βασιζόμενο σε αυτό το πρόγραμμα, το EFIVOS προωθεί την εκπαίδευση και τις κοινές αξίες μεταξύ των νέων ατόμων, ευαισθητοποιώντας και ενισχύοντας τις ψηφιακές τους δεξιότητες στον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας. Στο έργο συμμετέχουν οργανώσεις από έξι χώρες της ΕΕ (Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Κύπρος, Σουηδία, Ισπανία) με κύριο στόχο να βοηθήσουν τα εφήβα άτομα από μειονεκτούντα περιβάλλοντα να ενταχθούν αποτελεσματικά στην κοινωνία. Αυτό γίνεται κυρίως με την εισαγωγή τους στις αρχές της δημοσιογραφίας και των ψηφιακών μέσων, που τελικά θα τους δώσει τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν κριτικά και δημιουργικά για να υψώσουν τη φωνή τους και να γίνουν ενεργοί πολίτες.

Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που θέτει ο κορωνοϊός, το EFIVOS κατάφερε να ανταπεξέλθει και να προσαρμοστεί σε αυτές, ολοκληρώνοντας με επιτυχία όλες τις φάσεις του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ετών, η ομάδα του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού δημιούργησε το Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας του προγράμματος, οργάνωσε εργαστήρια για εκπαιδευτές, εκπαίδευσε νέους/ες συμμετέχοντες/ουσες στη δημοσιογραφία και τα ψηφιακά μέσα και υποστήριξε τον ιστότοπο της εφημερίδας Αποδημητικά Πουλιά.

Ειδικότερα, το Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας πρόκειται για την αναβαθμισμένη μεθοδολογία του προγράμματος Νέοι Δημοσιογράφοι και μια πρακτική άτυπης μάθησης στα μέσα επικοινωνίας και τον γραμματισμό στην ενημέρωση. Παρέχει καθοδήγηση σε εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς/ές λειτουργούς, επαγγελματίες που εργάζονται με νέα άτομα και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης για να υποστηρίξουν νεαρά άτομα που προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα σε δραστηριότητες σχετικές με τα ΜΜΕ και να τους ενθαρρύνουν και να τους εξοπλίσουν με ικανότητες ώστε να συμμετέχουν στην παραγωγή των μέσων ως δημιουργοί μέσα από τη διαχείριση των δικών τους ηλεκτρονικών εφημερίδων.

Το Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας μπορεί να ληφθεί δωρεάν από τον επίσημο ιστότοπο του προγράμματος, efivos.eu., ο οποίος επίσης παρέχει επιπλέον υλικό και φιλοξενεί όλες τις νεανικές ηλεκτρονικές εφημερίδες των εταίρων που δημιουργήθηκαν σε όλη την Ευρώπη.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, τρεις τελικές εκδηλώσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά τους τελευταίους του μήνες, με σκοπό τη διάδοση και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας μέσω συνεργασιών, εκπαιδεύσεων και υλοποίησης στην ευρύτερη κοινότητα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τελικές εκδηλώσεις και το πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας http://efivos.eu/

Επικοινωνία: [email protected], [email protected]

subscribe

Συμπληρώστε το email σας για να γίνετε συνδρομητής στο deBόp. Το email σας θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το deBόp και μόνο για την αποστολή της εβδομαδιαίας agenda και περιοδικών newsletter ευρύτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Καταχωρώντας εδώ το email σας, αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου μας.