Ο Δήμος Αθηναίων καλεί καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς για την προώθηση του πολιτισμού μέσω επιμορφωτικών δράσεων

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς για την προώθηση του πολιτισμού μέσω επιμορφωτικών δράσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΤΣΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ" (ΕΜΚ2.0 / 2019-2021)
"ΕΥΜΑΘΕΙΑ" - Κύκλοι επιμορφωτικών σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων στον άξονα Εκπαίδευση – Τέχνη – Πολιτισμός

Επιστημονική επιμέλεια και οργάνωση:
Πολυτεχνείο Κρήτης, Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUCTIELab)
Συντονισμός: Δήμος Αθηναίων, Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
Υποστήριξη Εργασιών και Υπηρεσιών: Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε.

 

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To Πρόγραμμα «Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα» του Δήμου Αθηναίων έχει ως βασικό αντικείμενο την επιμόρφωση παιδαγωγών και εκπαιδευτικών στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών για την αναβάθμιση του σχολικού χώρου και τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Υλοποιείται από το Πολυτεχνείο Κρήτης και εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο επιμορφωτικού, ερευνητικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων για την αναβάθμιση του ρόλου του σχολείου, ως βασικού στοιχείου του κοινωνικού ιστού και ως καταλύτη για τη μελλοντική εξέλιξη των πολιτών και της πόλης.

Μέσα σε ένα διαθεματικό πλαίσιο εφαρμογής, το πρόγραμμα υλοποιεί κύκλους επιμορφωτικών σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων που αξιοποιούν στην εκπαίδευση αναγνωρισμένες καλές πρακτικές από την αρχιτεκτονική, την τεχνολογία και την τέχνη. Έχουν στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα του σχολικού χώρου, να ενισχύσουν τις παιδαγωγικές πρακτικές των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, να εμπλουτίσουν και να διευρύνουν τις μαθησιακές προοπτικές των παιδιών από έξι μηνών ως και 18 χρόνων και να δημιουργήσουν τελικά ένα θετικό περιβάλλον μάθησης ευνοϊκό γιατην ανάπτυξη και εξέλιξη όλης της σχολικής κοινότητας.

Οι επιμορφωτικές δράσεις της "Ευμάθειας," συγκεκριμένα, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αθηναίων καθώς και στις παιδαγωγούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Οι κύκλοι της "Ευμάθειας" συνδέουν την εκπαίδευση με τις εικαστικές τέχνες, το χορό, τη μουσική, το θέατρο, τη γλυπτική και τον λόγο και επιδιώκουν την κατανόηση των δυνατοτήτων που δίνει η Τέχνη στη δημιουργικότητα και ο πολιτισμός στην καλλιέργεια των μαθητών, ώστε να ενδυναμωθούν ως άτομα και να γίνουν δημιουργικοί πολίτες. Όπως είναι πια παγκόσμια γνωστό και υποστηρίζεται ευρέως, οι τέχνες, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο γνωστικό αντικείμενο στο σχολείο,  έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν το πλαίσιο της εκλογικευμένης γνώσης και να δημιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για την επιπλέον κατανόηση του διαφορετικού και του απρόσμενου. Με την Τέχνη ως αρωγό οι εκπαιδευτικοί βρίσκουν γόνιμο έδαφος να εμπλουτίσουν την παιδαγωγική τους προσωπικότητα με πολύπλευρα μέσα αλλά και το κίνητρο να ανταποκριθούν πιο δημιουργικά και πιο δυναμικά στην ολοένα και πιο απαιτητική εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στην ενήλικη ζωή τους.

Πολύ περισσότερο, οι κύκλοι της "Ευμάθειας" έχουν ως απώτερο στόχο να προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς μαθησιακά εργαλεία που ενθαρρύνουν τα παιδιά να ανοιχτούν στη μάθηση με όλες τους τις αισθήσεις, να αναδείξουν την αξία της υποκειμενικής κριτικής σκέψης, να ισορροπούν άφοβα μεταξύ λογικής και φαντασίας στο σχολείο και να προσεγγίζουν τη μάθηση τόσο διανοητικά, όσο και συναισθηματικά.

Οι επιμορφωτικές δράσεις της "Ευμάθειας" πραγματοποιούνται με ελεύθερη συμμετοχή. Έχουν συνολική διάρκεια 60 ώρες και με την ολοκλήρωσή τους οι επιμορφούμενες/οι θα παραλάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πολυτεχνείο Κρήτης.

2.ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

Εικαστικές Τέχνες -- Νικόλαος Παπαδημητρίου

Εικαστικός, Χαράκτης, Εκπαιδευτικός

Ο Νίκος Παπαδημητρίου βρίσκεται στο πεδίο Εικαστικές Τέχνες και Εκπαίδευση από το 1999. Έχει διδάξει σε όλες τις βαθμίδες σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Συνεχίζει απρόσκοπτα την προσωπική του έρευνα στο χώρο των εικαστικών, εκθέτοντας και παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα αυτής σε μουσεία και ιδιωτικές γκαλερί αλλά και στον ακαδημαϊκό χώρο μετά από προσκλήσεις τμημάτων σχολών με εικαστικό αντικείμενο. Συνεργάστηκε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σαν ειδικός επιστήμονας για την εκπόνηση Νέου Προγράμματος Σπουδών στην κατεύθυνση «Εικαστικές Τέχνες» των Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων για το γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική» το 2015. Με την εμπειρία μιας 20ετούς διαδρομής στον τομέα Τέχνη και Εκπαίδευση, κι έχοντας αποκτήσει μια γενική εικόνα του πώς ο δέκτης (διδασκόμενος) προσλαμβάνει την εικαστική εκπαίδευση, πιστεύει ότι θα μπορούσε να συντάξει ένα νοητό χάρτη συμπεριφορών και αντιδράσεων αναφορικά τόσο με την ικανότητα πρόσληψης του υποκειμένου, όσο και με το βαθμό ενδιαφέροντός του, όπως αυτό διαμορφώνεται με βάση το ηλικιακό, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο σε κάθε περίπτωση.

Περιγραφή θεματικής

Σε μια συνοπτική εκτίμηση του πεδίου Εικαστικά και Εκπαίδευση θα μπορούσα να τονίσω την αναγκαιότητα διδασκαλίας των Εικαστικών Τεχνών περισσότερο σε μια λογική αυτόνομης έκφρασης και ελεύθερης δημιουργικής δράσης που προσφέρει το συγκεκριμένο αντικείμενο σε αντίθεση με μαθήματα που απαιτούν μια "συμμόρφωση" στους κανόνες και το αποτέλεσμα μιας ερώτησης ή μιας άσκησης είναι αυστηρά ορισμένο και αποφασισμένο αξιωματικά σε ένα εντελώς συγκεκριμένο πλαίσιο. Το πεδίο των εικαστικών τεχνών αποτελεί ένα είδος φυγής, μια απόδραση και μια εκγύμναση της φαντασίας, ένας οραματισμός, ένα παράθυρο στο επιφανειακά αλλόκοτο, στο ανέφικτο, αλλά και μια σπουδή στη δημιουργία εκ του μηδενός με τη χρήση του ελάχιστου.

Χορός -- Δήμητρα Χαραλάμπους

Χορεύτρια, Performer, Καθηγήτρια Χορού

Η Δήμητρα Χαραλάμπους μετά από την αποφοίτησή της από την Κρατική Σχολή Χορού το 2001 και χορεύοντας επαγγελματικά για πάνω από δέκα συναπτά έτη σε Ελλάδα και εξωτερικό και έχοντας εκτελέσει έργα πολλών και διαφορετικών χορογράφων και έχοντας συνεργαστεί με χορευτές και ηθοποιούς σε συνθήκες θεάτρου, εξωτερικού χώρου κινηματογραφικής ταινίας και φωτογραφήσεων και διδάσκοντας επίσης διαφορετικές τεχνικές σύγχρονου χορού, κίνησης και χορογραφώντας θεατρικά έργα και αμιγώς χορευτικά δρώμενα, συνεχίζει να εργάζεται πάνω στο αποκαλυπτικό ταξίδι της σωματικής γνώσης, ως εκπαιδεύτρια αλλά συγχρόνως και ως ασκούμενη, κατακτώντας και μεταδίδοντας κυκλικά και αέναα τη μοναδική εμπειρία της κίνησης.

Περιγραφή θεματικής

Αν υποθέσουμε πως στον κόσμο μας, το κοινώς αποδεκτό είναι το απτό, συμπερασματικά εμείς υπάρχουμε λόγω του όγκου που καταλαμβάνουμε στον χώρο. Το σώμα δηλώνει την ύπαρξή μας, η οποία συνήθως θεωρείται ολοκληρωμένη και το σώμα αντιμετωπίζεται ως κάτι αυθύπαρκτο από τη στιγμή της γέννησης μέχρι το θάνατό του. Η ενδιάμεση πορεία ζωής είναι κεντραρισμένη ώστε πολύ απλά να κινείται. Άρα το σώμα είναι το σταθερό οίκημά μας, αλλά συνάμα μεταβλητό καθώς αλλάζει ανάλογα με την εκάστοτε βιωματική του στιγμή. Σύνθετο, με πολλά συστήματα που οφείλουν να λειτουργήσουν συντονισμένα. Μπορούμε να δούμε το σώμα ως γεωμετρικό, της φθοράς ή της νεανικής ρώμης, των αισθήσεων, των αντιφάσεων, σώμα ως ασπίδα, ως καταγραφέας χρόνου, καταμετρητής κάθε δευτερολέπτου, ως κέλυφος, σώμα ως περίβλημα ψυχής και ταύτισή της. Στις συναντήσεις μας θα κινηθούμε, φτάνοντας στο να χορέψουμε τεχνικά χωρίς λόγια, χωρίς καμία σωματική απαίτηση και χωρίς να χρειάζεται η εκπλήρωση κάποιου στόχου. Θα φτιάξουμε μαζί μια κινητική παλέτα παρατηρώντας εμάς σε διαφορετικές  συνθήκες ώστε να γνωρίσουμε τις εκφράσεις και τις ποιότητες του σώματος μας. Στόχος είναι να ξανά-συστηθούμε με το σώμα μας, επιδιώκοντας ένας εσωτερικό διάλογο σε σχέση με εμάς που ίσως μας κεντρίσει το ενδιαφέρον να αρχίσουμε να βλέπουμε το σώμα ως εν δυνάμει εργαλείο, ορίζοντάς το ως λειτουργικό.

Θέατρο -- Στέλιος Βγαγκές

Δάσκαλος/Εμψυχωτής θεατρικού Παιχνιδιού/Θεατροπαιδαγωγός

Δάσκαλος και Εμψυχωτής Θεατρικού παιχνιδιού. Υπηρετεί στο 15 ο Δημ.Σχ. Καλλιθέας και εφαρμόζει το Θεατρικό Παιχνίδι στη εκπαιδευτική διαδικασία. Συμμετέχει ως επιμορφωτής σε σεμινάρια που οργανώνουν Πανεπιστήμια, Σχολικοί σύμβουλοι, Δημοτικοί και Πολιτιστικοί φορείς. Συμμετείχε στην επιμόρφωση δασκάλων και στο σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων του προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» (1994 – 2004). Ήταν μέλος της ομάδας σχεδιασμού επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αισθητικής αγωγής στα 800 Δημοτικά Σχολεία με ενιαίο πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ (ΟΕΠΕΚ) και ο βασικός εισηγητής του εισαγωγικού σεμιναρίου επιμορφωτών της Θεατρικής Αγωγής. Ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Διαπολιτισμικής Αγωγής (ΚΕ.Δ.Α) της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α υπήρξε επιμορφωτής της Θεατρικής Αγωγής Εκπαιδευτικών στα προγράμματα «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» και «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά». Έχει συμμετάσχει ως συγγραφέας σε συλλογικούς τόμους περιοδικών και βιβλίων σχετικά με το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Από το 2017 έως το 2019 συμμετείχε στη συγγραφική ομάδα του έργου «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), ως εμπειρογνώμονας για την παραγωγή «Εκπαιδευτικού υλικού με δραστηριότητες αποδοχής της διαφορετικότητας για μαθητές και ενήλικες καθώς και για την ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας μέσω της τέχνης του Θεάτρου». Είναι ιδρυτικό στέλεχος του Εργαστηρίου Πολιτιστικής Εκπαίδευσης «ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ»

ΤζωρτζίναΚακουδάκη

Δραματουργός, Σκηνοθέτις, Θεατρολόγος, θεατροπαιδαγωγός

Η Τζωρτζίνα Κακουδάκη είναι θεατρολόγος και σκηνοθέτις. Τα τελευταία 12 χρόνια σκηνοθετεί επαγγελματικές παραστάσεις με για εφηβικό και νεανικό κοινό, προτείνοντας ένα πολυπρισματικόθεατροπαιδαγωγικόπρογραμμα γύρω από τις παραστάσεις για τους θεατές, τη σχολική τάξη και τους καθηγητές του σχολείου. Εχει ασχοληθεί συστηματικά με την εκπαίδευση ενηλίκων και την καλλιτεχνική εκπαίδευση των ηθοποιών. ΄Εχει διδάξει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε πανεπιστημιακές σχολές θεάτρου και παιδαγωγικής. Εχει συγγράψει τα βιβλία ”για τον καθηγητή” των Καλλιτεχνικών Λυκείων (ΙΕΠ) σε θέματα “Σκηνοθεσία Θεάτρου” και “Αισθητική και σκηνοθεσία κινηματογράφου” καθώς και το σχολικό βιβλίο του ΙΔΕΚΕ “Θεατρο- Θεατρική Αγωγή”. Από το 2016-19 ήταν σύμβουλος εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και Υπεύθυνη του Λυκείου Επιδαύρου, διεθνούς σχολείου για ηθοποιούς για την μελέτη του Αρχαίου Δράματος.

Μαντώ Κουρετζή

Νηπιαγωγός /Θεατροπαιδαγωγός/Ειδική σε θέματα Αισθητικής Αγωγής & Ελληνικού Πολιτισμού

Συμμετείχε στην επιμόρφωση δασκάλων καθώς και στο σχεδιασμό προγραμμάτων, δράσεων και επιτροπών του προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» (1994 – 2004).

Έχει διδάξει: στα ΠΕΚ (Υπ. Παιδείας) και στο ΙΔΕΚΕ, (1995-2002)

Συμμετείχε ως Επιμορφώτρια του Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο Πρόγραμμα: «Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων Παιδαγωγικής στους κρατικούς Παιδικούς Σταθμούς».

- Έχει συγγραφικό έργο σε εκπαιδευτικά βιβλία και περιοδικά.

-Είναι εισηγήτρια στα ΛΑΕΚ, στην επιμόρφωση Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας.

- 2014 / 2015, Φορέας: Ίδρυμα Νεολαίας και διά βίου μάθησης – Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς : Οργάνωση-σχεδιασμός και διδασκαλία σε Βιωματικά εργαστήρια Θεατρικού Παιχνιδιού με αποδέκτες φοιτητές και άνεργους νέους έως 25 ετών.

- 2010 / 2011,Φορέας ΥΠ.Ε.Π.Θ.-ΟΕΠΕΚ: Μέλος της ομάδας επιστημονικής υποστήριξης και παραγωγής επιμορφωτικού υλικού Καλλιτεχνικών ειδικοτήτων στα πλαίσια του έργου «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)-Η Μετάβαση»

-Συμμετέχει ως εισηγήτρια σε σεμινάρια, ημερίδες και διαλέξεις φορέων, συλλόγων και οργανισμών.

-Το 2009 ίδρυσε και διευθύνει το Εργαστήριο Πολιτιστικής Εκπαίδευσης «ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ»

Περιγραφή θεματικής

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, στόχος είναι να κατανοήσουν ότι:

Το Θέατρο στην Παιδαγωγική του διάσταση, αφορά σε πολλαπλά πεδία: στην καλλιέργεια της γλώσσας και του λόγου, στη χρήση του χώρου, στη σχέση με τα κείμενα, στην πρωτότυπη συγγραφή. Παράλληλα βοηθά στην ανάδυση της επινοητικότητας, της φαντασίας, καθώς και της κοινωνικής ενεργοποίησης του μαθητή αλλά και στην καλλιτεχνική του διάσταση το Θέατρο στο σχολείο πρέπει να λειτουργεί πρωτίστως ως αισθητική εμπειρία και να μην έχει ως μοναδικό στόχο το «θέαμα». Εδώ η εμπειρία είναι μέσο έκφρασης και αίσθησης, χώρος επικοινωνίας και βιωματικής μάθησης. Με το Θέατρο ως εφαρμογή ο μαθητής περνάει σταδιακά σε μια συνθετική αντίληψη του Κόσμου, ενώ συγχρόνως τολμά και την προσωπική του ένταξη στο κοινωνικό πλαίσιο. Μαθαίνει παίζοντας τα γεγονότα της ζωής, ερμηνεύει την ανθρώπινη συμπεριφορά, αναλύει τους χαρακτήρες, και δημιουργεί, μέσω της μεταμόρφωσης, τις δικές του προτάσεις και στάσεις ζωής.

Η Παιδαγωγική Θεάτρου στο σχολείο ,επομένως, συμβάλλει στην ποιοτική μετεξέλιξης της κοινωνίας σε ένα ανθρωπιστικό περιβάλλον συμπερίληψης και αποδοχής.

Λόγος -- Κάτια Καντούρη

Εκπαιδευτικός, Αφηγήτρια

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ.. Κατόπιν, μετεκπαιδεύτηκε στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και στη Μουσειολογία στη Γαλλία, με θέμα το θέατρο στο μουσείο, ενώ αποφοίτησε από τη Σχολή Αφηγηματικής Τέχνης του Κέντρου Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών στην Αθήνα. Έλαβε μέρος σε διεθνή συνέδρια και φεστιβάλ αφήγησης, σε παραστάσεις θεάτρου και χορού, σε ημερίδες, όπως και σε εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Περιγραφή θεματικής

Λόγος συνειδητός, λόγος δημιουργός ,λόγος συλλογικός, λόγος προφορικός.

Λόγος προσωπικός από τη γλώσσα στο αφτί κι απ` το αφτί στο στόμα. Μερικές φορές και από το χαρτί πάλι στο αφτί κι απ` το αφτί στο στόμα. Λόγος ρυθμός, επανάληψη, μουσική, χρώματα, λόγος παραμυθία. Η ανάσα του αφηγητή ενώνεται με την ανάσα του ακροατή, η ιστορία κινείται, η ψυχή ονειρεύεται, ο μικρός και ο μεγάλος ακροατής συγκινείται, ο καθένας στο εδώ και στο τώρα δημιουργεί το δικό του παρόν όπου όλα είναι δυνατά. Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν τα παραμύθια… Τα παραμύθια που μας μιλούν συμβολικά για την προσωπική και συλλογική εξέλιξη του ανθρώπου, τα παραμύθια που χωρίς σκηνικά φτιάχνουν ένα μαγικό τοπίο, τα παραμύθια που επαναλαμβάνονται, τα παραμύθια που ταξιδεύουν στις γωνιές της γης, τα παραμύθια του τόπου μας, τα παραμύθια για μικρούς και μεγάλους. Ιστορίες από τη μυθολογία, λαϊκά μαγικά παραμύθια, παραμύθια της προσωπικής παράδοσης. Από τη στιγμή που κάποιος λέει μίαν ιστορία και την εννοεί, υπάρχει επικοινωνία. Υπάρχουν τα στοιχεία που φέρει ο παραμυθάς και τα στοιχεία που είναι κοινά στις ιστορίες και στους ανθρώπους. Γι` αυτό και η αφήγηση μπορεί να είναι ένα συναρπαστικό εργαλείο για τον καθένα ξεχωριστά σε προσωπικό επίπεδο και σε κάθε ηλικία, όσο και για την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας ομάδας, μέσα από την αναψυχή, τη μεταμόρφωση, και τη συμμετοχή.

Γλυπτική -- Ιωάννης Βγόντζας

Εικαστικός, Γραφίστας, Παιδαγωγός

Ο Ιωάννης Βγόντζας είναι ερευνητής-καλλιτέχνης στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Έλαβε πτυχίο γραφιστικής από το Πανεπιστήμιο Derby / VakaloCollege και πτυχίο master από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα εικαστικών και εφαρμοσμένων Τεχνών. Με μεγάλη εμπειρία πάνω στο χώρο των τεχνών, της γραφιστικής, και της δημιουργικής εικαστικής διαδικασίας. Έχει υπάρξει υπεύθυνος αρκετών ομάδων πάνω σε καλλιτεχνικά πρότζεκτ. Το παρόν πεδίο εργασίας του είναι το πρόγραμμα ΕΜΚ (έτσι μαθαίνω καλύτερα), ένα καινοτόμο πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων που στοχεύει στη βελτίωση και ενίσχυση του σχολικού περιβάλλοντος και στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας /μεθοδολογίας του εκπαιδότοπου.

Περιγραφή θεματικής

Βιωματικά επιμορφωτικά εργαστήρια κατά τα οποία επιχειρείται η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την πολλαπλότητα των προσεγγίσεων της δημιουργικής διεργασίας που αφορά στη σύλληψη και την κατασκευή τρισδιάστατων εικαστικών συνθέσεων. Απώτερος σκοπός των εργαστηρίων είναι η αξιοποίηση τόσο της αισθητικής εμπειρίας, όσο και της μετασχηματιστικής δημιουργικής διεργασίας, στον εμπλουτισμό και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο εκπαιδευτικός, έχοντας έρθει σε επαφή με μεθόδους όπως η αποδόμηση και η επανασύνθεση, εξοπλίζεται με νέα εργαλεία που θα τον βοηθήσουν να προσεγγίσει εκ νέου το παιδαγωγικό αντικείμενο.

Μουσική -- Κώστας Μόσχος

Συνθέτης, Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός

Κώστας Μόσχος: Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε ανώτερα θεωρητικά, σύνθεση, διεύθυνση ορχήστρας, μουσική τεχνολογία, μουσικολογία και μουσικοπαιδαγωγική στην Αθήνα, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Δίδαξε μουσική αγωγή στο Ανώτερο Κέντρο Παιδαγωγικών Ερευνών και Σπουδών. Το 1992 δημοσίευσε μια μελέτη αναβάθμισης των μουσικών σπουδών ενώ από το 1992-2004 ήταν μέλος της Κ.Ε. και υπεύθυνος μουσικής στο “Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ - Εκπαίδευση και Πολιτισμός”. Μέλος της συγγραφικής ομάδας για βιβλία μουσικής Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης και CD-ROM μουσικής για τα ΣΔΕ. Συμμετείχε στη σύνταξη του Νέου Προγράμματος Σπουδών Μουσικής για το «Νέο Σχολείο», στην Ομάδα Εγκαρσίων Δράσεων στο «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης» του Υπουργείο Παιδείας και στην ομάδας Αισθητικής Αγωγής στο «Ψηφιακό Σχολείο» και στην ομάδα Επανασχεδιασμού της Εκπαίδευσης. Έως σήμερα έχει επιμορφώσει περισσότερους από 3000 εκπαιδευτικούς.

Ναστάζια Μπέικοφ -- Μουσικός, Μουσικοπαιδαγωγός

Ναστάζια Μπέικοφ Γεννήθηκε στην Αθήνα ενώ έχει ζήσει στο Βόλο, Κύθηρα και Ρέθυμνο. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Ρεθύμνου. Έλαβε μέρος στο ερευνητικό πρόγραμμα “Αρχιμήδης ΙΙ”  πάνω στην Ακουστική Ανάλυση Της Φωνής ενώ είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του μεταπτυχιακού «Jazz μουσική και αυτοσχεδιασμός με νέες τεχνολογίες» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Έχει τραγουδήσει με πολλά σύνολα όπως την BigBand του Δήμου Αθηναίων, την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της Ε.Ρ.Τ., την LoveAffairBigBand, ValentinoTrio, Jazzuars / Perlebaha, BlackJack, DejaVoodoo, GripsySpicy, Hi- Rollers, H.U.M.A.N. VocalGroup κ.α. Διδάσκει σύγχρονο τραγούδι και φωνητικές τεχνικές.

Περιγραφή θεματικής

Στον κύκλο των σεμιναρίων η προσέγγιση της μουσικής δεν περιορίζεται στην συνήθη πρακτική, δηλαδή στην εκμάθηση τραγουδιών, κάποιου απλού οργάνου, ή της μουσικής σημειογραφίας, αλλά είναι πιο εμπλουτισμένη. Κατ’ αρχήν δεν απευθύνεται τόσο σε μουσικούς, όσο σε εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας ή άλλες ειδικότητες, παρέχοντάς τους εφόδια για να κάνουν το μάθημά τους πιο ενδιαφέρον αλλά και να διαχέουν τη μουσική εμπειρία σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. Αντιμετωπίζοντας το παιδί ως αυριανό ενήλικα, στόχος είναι, να μπορεί να απολαμβάνει τη μουσική, ως συνειδητός ποιοτικός ακροατής, ευαισθητοποιούμενος στην τέχνη των ήχων, μέσα από τη μουσική παρατήρηση, ανακαλύπτοντας τους διάφορους μουσικούς πολιτισμούς και τη γλώσσα τους, παράλληλα καλλιεργώντας το αυτί του, αναπτύσσοντας ενεργά την εγγενή δημιουργικότητά του αλλά και τη χαρά της μουσική εκτέλεσης μέσα από τον αυτοσχεδιασμό, την performance ακόμη και την πολύτεχνη έκφραση. Η προσέγγιση είναι αποκλειστικά βιωματική και δεν απαιτείται πρότερη μουσική γνώση. Αρκεί η αγάπη για τη μουσική!

 

3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΥ

1η Συνάντηση: Σάββατο 19 / Κυριακή 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

2η Συνάντηση: Σάββατο 26 / Κυριακή 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

3η Συνάντηση: Σάββατο 10 / Κυριακή 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

4η Συνάντηση: Σάββατο 17 / Κυριακή 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

 

 

subscribe

Συμπληρώστε το email σας για να γίνετε συνδρομητής στο deBόp. Το email σας θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το deBόp και μόνο για την αποστολή της εβδομαδιαίας agenda και περιοδικών newsletter ευρύτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Καταχωρώντας εδώ το email σας, αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου μας.