Hardly virtual | Ψηφιακό παιχνίδι χορογραφιών

Hardly virtual | Ψηφιακό παιχνίδι χορογραφιών

Ένα πρωτοποριακό ψηφιακό παιχνίδι χορογραφιών, το hardly virtual, είναι έτοιμο να υποδεχτεί κάθε ενδιαφερόμενο/η στον σύνδεσμο https://hardlyvirtual.dance/, όπου η χορογραφία και ο χορός συναντούν τον προγραμματισμό, την επεξεργασία βίντεο και τη σύνθεση ήχου.

Η αναστολή λειτουργίας των πολιτιστικών χώρων τον Απρίλιο 2020 πυροδότησε τη συζήτηση σχετικά με την προσαρμοστικότητα τόσο των ίδιων των καλλιτεχνών όσο και των μέσων τους. Αν και τα ψηφιακά μέσα συνιστούσαν πολύ πριν την πανδημία ένα τεράστιο πεδίο εφαρμογών, η προσαρμογή του χορού στις νέες συνθήκες δεν ήταν καθόλου αυτονόητη, καθώς θα μπορούσε να αλλοιώσει την ίδια του την ουσία ως παραστατικής τέχνης.

To hardly virtual είναι μια απόπειρα πειραματισμού ψηφιοποίησης στοιχείων της χορογραφικής διαδικασίας, όχι όμως της ίδιας της χορευτικής πράξης. Η χορογραφία ως διαδικασία, δεν μπορεί παρά να εμπεριέχει σχεδιασμό, επινόηση και σύνθεση. To hardly virtual βασίζεται στα τρία αυτά στοιχεία της χορογραφικής εξίσωσης, που μπορούν να εξασκηθούν χωρίς τη φυσική παρουσία χορευτών/τριών και κοινού. To hardly virtual διαθέτει δύο διαδραστικές εφαρμογές: η πρώτη προτείνει στον/ην χρήστη/τρια να συνθέσει έναν κατάλογο κινήσεων, και η δεύτερη να δημιουργήσει τις δικές του/ης κινήσεις χρησιμοποιώντας τις ίδιες παραμέτρους με το σύστημα. Ο εν λόγω κατάλογος αντλείται από το έργο του Δημήτρη Μυτιληναίου “Hardly the same: a dance guide to mess up body & mind” και προτείνεται ως σημείο εκκίνησης για τον/ην ψηφιακό/ή παίκτη/ρια.

Το σώμα χωρίζεται σε οκτώ περιοχές (κεφάλι, ώμοι, πλευρά, αγκώνες, λεκάνη, καρποί/χέρια, γόνατα, ποδοκνημική άρθρωση) και κάθε περιοχή έχει το δικό της χρώμα. Οι κινήσεις διακρίνονται σε μικρές και μεσαίες και εκτελούνται από τις δύο χορευτικές φιγούρες. Στην πρώτη εφαρμογή, οι παίκτες/ριες έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν επ’ άπειρον στις ψηφιακές φιγούρες, ακόμη και το σύνολο του καταλόγου με τις 128 κινήσεις (συνοδευόμενων πάντα από τους αντίστοιχους 128 ήχους), να αποθηκεύουν τις επιλογές τους και να βλέπουν τις αποθηκευμένες επιλογές άλλων παικτών/ριών.  Στη δεύτερη εφαρμογή, οι επισκέπτες/ριες μπορούν να καταθέτουν πρωτότυπες κινήσεις και να συνδημιουργούν μία συλλογική διαδικτυακή “βιβλιοθήκη” κινήσεων. Καθώς, στις χορογραφικές διαδικασίες είναι πολύ συνήθης η απόδοση τίτλων ή ονομάτων στις κινήσεις που χρησιμοποιούνται, αποκαλύπτεται η μοναδικότητα της εκάστοτε λέξης ή φράσης και η διαφορετικότητα που ενεργοποιεί η φαντασία στα κινητικά αποτελέσματα. Με αυτή τη λογική, παρουσιάζονται αρχικά οι γενικές προδιαγραφές των μικρών και μεσαίων κινήσεων κι έπειτα τα ονόματα που τους δόθηκαν. Οι συμμετέχοντες/ουσες στη διαδικασία μπορούν να επινοήσουν και να βιντεοσκοπήσουν τις δικές τους κινήσεις αξιοποιώντας τα στοιχεία (ονόματα, περιοχές, προδιαγραφές, αρχικές κινήσεις).

Η ιστοσελίδα hardly virtual εκθέτει το ζήτημα των αυθαίρετων επιλογών που καθορίζουν μία σύνθεση, καθώς και την αμφισημία στην ερμηνεία λεκτικών οδηγιών, που συναντώνται σε χορογραφικές πρακτικές. Ως ένα λιτό και εύχρηστο ψηφιακό περιβάλλον θέτει, τέλος, ως στόχο τη δημιουργία ενός αποθέματος από μοναδικές κινήσεις που προκύπτουν από την αντίληψη και τη δημιουργικότητα του/της εκάστοτε συμμετέχοντα/ουσας.

Η ιστοσελίδα https://hardlyvirtual.dance/ θα παραμείνει online έως την 1η  Ιουνίου 2022.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Ιδέα-Σύλληψη: Δημήτρης Μυτιληναίος
Χορευτές/ιες: Νεφέλη Αστερίου, Δημήτρης Μυτιληναίος
Σχεδιασμός ήχου: Λάμπρος Πηγούνης
Video: Suku/Μαρίνα Σκουτέλα
Προγραμματισμός και σχεδιασμός ιστοσελίδας: Γιάννης Κρανιδιώτης
Φωτισμός: Απόστολος Στράντζαλης
Εκτέλεση παραγωγής: htmylh

*Το hardly virtual επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης για παραγωγή έργων ψηφιακού πολιτισμού 2020.

subscribe

Συμπληρώστε το email σας για να γίνετε συνδρομητής στο deBόp. Το email σας θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το deBόp και μόνο για την αποστολή της εβδομαδιαίας agenda και περιοδικών newsletter ευρύτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Καταχωρώντας εδώ το email σας, αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου μας.