Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νέους & πλατφόρμα Syntagma Watch

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νέους & πλατφόρμα Syntagma Watch

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου σε συγχρηματοδότηση με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) έχει αναλάβει την πραγματοποίηση ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Νέοι Πολίτες και Σύνταγμα» που στοχεύει στο να φέρει τους νέους, ηλικίας 22-30 ετών, πιο κοντά στις λειτουργίες της δημοκρατίας και να επαναδιαμορφώσει την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς.

Αναπόσπαστο μέρος του παραπάνω έργου είναι η εκπαιδευτική πλατφόρμα SyntagmaWatch.gr, η οποία δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του ΙΣΝ, αποσκοπώντας να διαδραματίσει ρόλο Παρατηρητηρίου Συνταγματικών και Θεσμικών εξελίξεων με διαχρονικό χαρακτήρα. Το εγχείρημα πλαισιώνεται από μια επίλεκτη ομάδα κορυφαίων επιστημόνων με διεθνές επιστημονικό και ερευνητικό έργο, που συμβάλλουν στο ξεχωριστό περιεχόμενο της  πλατφόρμας.  

Η ιστοσελίδα SyntagmaWatch.gr είναι ανοικτή στο ευρύ κοινό, προσφέροντας πλούσιο επιμορφωτικό και ενημερωτικό περιεχόμενο (γραπτό και οπτικοακουστικό), το οποίο επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν το Σύνταγμα, τις εξουσίες και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό καθώς και στην ανάδειξη των θεσμικών διαστάσεων της επικαιρότητας. Το περιεχόμενο είναι προσιτό σε αναγνώστες χωρίς εξοικείωση με τους συνταγματικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου και επιδιώκει την καλλιέργεια γνώσης γύρω από το Σύνταγμα και τη λειτουργία της πολιτείας με στόχο τη διαμόρφωση ενεργών και ευαισθητοποιημένων πολιτών απέναντι στη δημοκρατία.

Η καινοτομία της πλατφόρμας έγκειται όχι μόνο στο ξεχωριστό εκπαιδευτικό της περιεχόμενο, αλλά και στον διαδραστικό της χαρακτήρα: μέσα από την ενότητα «Θέσε την Ερώτησή σου» οι πολίτες μπορούν να διατυπώνουν απορίες σχετικά με το Σύνταγμα και τους θεσμούς, ο οποίες απαντώνται από μια ομάδα κορυφαίων επιστημόνων.

Στόχος είναι η πλατφόρμα SyntagmaWatch.gr να αποτελέσει σημαντικό μέσο ενίσχυσης της πολιτειακής εκπαίδευσης των νέων πολιτών, αλλά και χρήσιμο δίαυλο ανάπτυξης διαλόγου με τους πολίτες.   

--

Εκπαιδευτικές Δράσεις

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου σε συγχρηματοδότηση με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στις 10 Ιουλίου 2019 ξεκινάει μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων για νέους πολίτες, ηλικίας 22-30 ετών, με αντικείμενο την παροχή πολιτειακής εκπαίδευσης που στοχεύει στη δημιουργική επαναδιαμόρφωση της σχέσης της νέας γενιάς με τη δημοκρατία, τους θεσμούς, τον κοινοβουλευτισμό και το κράτος δικαίου.

Οι δράσεις αυτές εντάσσονται σε ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Νέοι Πολίτες και Σύνταγμα» με βασική αποστολή την προσφορά σφαιρικής και επικαιροποιημένης γνώσης σε σχέση με τη σημασία και τις λειτουργίες του Συντάγματος, τους ενδοκρατικούς θεσμούς, τα δικαιώματα. Απώτερος σκοπός είναι να καλλιεργηθεί εκ νέου το ενδιαφέρον της νέας γενιάς για θέματα που αφορούν τη λειτουργία της δημοκρατίας, εφοδιάζοντάς την με χρήσιμες δεξιότητες για ενεργή συμμετοχή στη δημόσια σφαίρα.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις είναι σχεδιασμένες με τρόπο που θα βοηθήσουν τους νέους να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, αλλά και να αναπτύξουν ένα δίκτυο δημιουργικών συνεργασιών, αντιμετωπίζοντάς τους ως τους ιδανικότερους πρεσβευτές ενός δημιουργικού τρόπου σκέψης και δράσης για μια καλύτερη μελλοντική λειτουργία της πολιτείας και των θεσμών της.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις, που βασίζονται στις αρχές της βιωματικής και διερευνητικής μάθησης, απευθύνονται σε νέους από διάφορα γνωστικά πεδία που έχουν καλλιεργήσει σε διαφορετικό βαθμό σχέσεις με τους πολιτειακούς θεσμούς. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να ενισχύσει την πολιτειακή εκπαίδευση των νέων οι οποίοι:

 • Είναι φοιτητές (σε προπτυχιακό επίπεδο προς το τέλος των σπουδών τους ή σε μεταπτυχιακό επίπεδο) ή είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών ή μέλη Συλλόγων και φορέων με γνωστικό αντικείμενο και πεδίο δράσης που σχετίζονται με τη Δημοκρατία, το Σύνταγμα, το κράτος δικαίου, τους θεσμούς και την κοινωνία γενικότερα (σχολές και σύλλογοι Πολιτικών Επιστημών, Νομικής, Κοινωνιολογίας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή παρεμφερούς γνωστικού αντικειμένου)
 • Είναι φοιτητές (σε προπτυχιακό επίπεδο προς το τέλος των σπουδών τους ή σε μεταπτυχιακό επίπεδο) ή απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών ή μέλη Συλλόγων και φορέων με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το πεδίο της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας γενικότερα.
 • Δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά.
 • Είναι επαγγελματίες στο ευρύτερο πεδίο της ενημέρωσης-επικοινωνίας (δημοσιογράφοι, επικοινωνιολόγοι, πολιτικοί αναλυτές, διαμορφωτές κοινής γνώμης) και των νέων Μέσων επικοινωνίας (bloggers, media influencers, you tubers, social media specialists).        
 • Αντιπροσωπεύουν νέα στελέχη επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται ιδίως στον τομέα των δημοσίων σχέσεων, της στρατηγικής επικοινωνίας, της διαχείρισης επικοινωνιακών κρίσεων, της συμβουλευτικής επί των μέσων ενημέρωσης και της επικοινωνίας γενικότερα.
 • Είναι άνεργοι κατά το διάστημα υλοποίησης του έργου και αναζητούν εφόδια πολιτειακής Παιδείας και Αγωγής.

Στις δράσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα την περίοδο Ιούλιος 2019 – Ιούνιος 2020 περιλαμβάνονται:

 • τέσσερις θεματικοί δημόσιοι διάλογοι
 • έξι σεμινάρια
 • δύο προσομοιώσεις λειτουργίας του Κοινοβουλίου
 • ένα εργαστήριο για το Σύνταγμα των πολιτών
 • συμμετοχή στη δημιουργία περιεχομένου (γραπτού και οπτικοακουστικού) από τους νέους πολίτες για την πλατφόρμα syntagmawatch.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές δράσεις μπορείτε να επισκεφθείτε το σύνδεσμο https://www.syntagmawatch.gr/to-ergo/draseis/

Η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δράσεις είναι δωρεάν και μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωσή τους θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ξεκινήσει και υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας στον σύνδεσμο https://www.syntagmawatch.gr/draseis/dilose-symmetoxi/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νέοι Πολίτες και Σύνταγμα» μπορείτε να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://www.syntagmawatch.gr/to-ergo/.

subscribe

Συμπληρώστε το email σας για να γίνετε συνδρομητής στο deBόp. Το email σας θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το deBόp και μόνο για την αποστολή της εβδομαδιαίας agenda και περιοδικών newsletter ευρύτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Καταχωρώντας εδώ το email σας, αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου μας.