Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή | EthicAI=LABS - Τεχνητή Νοημοσύνη & Ηθική | Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2021

Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή | EthicAI=LABS - Τεχνητή Νοημοσύνη & Ηθική | Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2021

Ιούνιος – Νοέμβριος 2021
Διαδικτυακό πρόγραμμα

Τα παραρτήματα του Goethe-Institut στην Νοτιοανατολική Ευρώπη απευθύνουν μια ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στο διαδικτυακό πρόγραμμα EthicAI=LABS, μέρος του περιφερειακού προγράμματος  EthicAI=Ακαδημία περί Τεχνητής Νοημοσύνης & Ηθικής. Το έργο στοχεύει στο να προσφέρει έναν χώρο γόνιμης συζήτησης σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Ηθική στην περιφέρεια.

«Αναζητούμε εμπειρογνώμονες από διάφορα πεδία προκειμένου να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας και να συμμετέχουν σε ένα εξάμηνο διαδικτυακό πρόγραμμα εργαστηρίων και εκδηλώσεων δικτύωσης, και εν τέλει να συνεισφέρουν στην εκπόνηση ενός συνεργατικού έργου (π.χ. αλγόριθμο, άρθρο, έκδοση, έργο τέχνης, κείμενο παρέμβασης ή άλλες πειραματικές μορφές).»

Θεματικό πλαίσιο

Το έργο εστιάζει στις ακόλουθες πτυχές που άπτονται της Τεχνητής Νοημοσύνης & Ηθικής:

- Γλωσσολογία: εκμάθηση γλώσσας, επεξεργασία και μετάφραση, η γλώσσα ως μορφή επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων και ΤΝ

Μεροληψία: γνωσιακή επεξεργασία, ανθρώπινο λάθος, διακρίσεις, προστασία δεδομένων, εξάλειψη ή μεγέθυνση ανθρώπινης μεροληψίας

- Δημιουργικότητα: δημιουργικότητα μέσω αλγορίθμου, πνευματικά δικαιώματα και λογοκρισία

- Μέσα Ενημέρωσης: χρήση προσωπικών δεδομένων για πολιτική πόλωση, προπαγάνδα και διαφήμιση, το μέλλον των deepfakes.

Στόχοι

Το έργο έχει ως στόχο την έρευνα και τον στοχασμό επί των επικαιροποιημένων ζητημάτων που σχετίζονται με τα προτεινόμενα θέματα, επικεντρώνοντας στην ηθική πλευρά της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ανθρώπινη ζωή και καθημερινότητα. Επιδιώκει να θέσει ένα ανοιχτό πλαίσιο ώστε να συζητηθεί και να παρουσιαστεί ένα μεγάλο εύρος οπτικών και τοποθετήσεων σχετικά με τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης σε σχέση με την ανθρωπότητα.

Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν, θα μοιραστούν και θα επεκτείνουν την κατανόηση και την συνεισφορά τους στα ερευνητικά πεδία από την οπτική της ηθικής στο πλαίσιο της πολιτικής, των πολιτικών και της οικονομίας. 

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

•           4x 2 ολοήμερα θεματικά AI=Labs, που θα αποτελούνται από δημόσιες διαλέξεις, κλειστά εργαστήρια, παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ.

•           1x μονοήμερη κλειστή επαγγελματική εκδήλωση δικτύωσης για εμπειρογνώμονες, οργανώσεις και εταιρίες που εργάζονται στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης στην περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

•           1x μονοήμερη EthicAI=Σύνοδο Κορυφής ή καταληκτικό συνέδριο του έργου με την συμμετοχή ομιλητών και ειδικών από ολόκληρη την Ευρώπη.

•           Διάφορες κλειστές και μικρότερης εμβέλειας συνεδρίες εργασίας

•           Καθοδήγηση από μέντορες

•           Υποτροφία 700 ευρώ.

•           Μικρό προϋπολογισμό για έξοδα παραγωγής ανά ομάδα εργασίας.

Το EthicAI=Labs είναι ένα ανοιχτό εργαστήριο διατομεακών πειραματισμών. Κάθε ένα από τα συμμετέχοντα Goethe-Institut (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ρουμανία και Τουρκία) θα επιλέξει 3 άτομα προερχόμενα από διαφορετικά πεδία στην αντίστοιχη χώρα. Εντός του δικτύου αυτού, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες εργασίας των 3 ατόμων, όπου ο καθένας ή καθεμία θα εστιάσει σε ένα από τα κύρια θέματα του έργου.

Ποιος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα;

Η παρούσα ανοιχτή πρόσκληση απευθύνεται σε:

•           Φιλοσόφους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους, πολιτικούς επιστήμονες και άλλους ειδικούς των ανθρωπιστικών επιστημών,

•           Ειδικούς πληροφορικής, προγραμματιστές, επιστήμονες δεδομένων, προγραμματιστές ιστοσελίδων,

•           Καλλιτέχνες, επιμελητές, πολιτιστικούς εργαζόμενους, πολιτισμολόγους

•           Συγγραφείς, ακτιβιστές, ηγέτες της κοινότητας και οποιουσδήποτε άλλους ειδικούς ενδιαφέρονται και έχουν εμπειρία και επαγγελματικό ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέους και αναδυόμενους υποψηφίους από την Βοσνία και την Ερζεγοβίνη, την Βουλγαρία, την Κροατία, την Ελλάδα και την Τουρκία.

Μια ομάδα εργασίας έως τριών ατόμων θα σχηματιστεί σε κάθε χώρα. Οι συμμετέχοντες στις ομάδες εργασίας ιδανικά θα είναι νέοι και αναδυόμενοι εμπειρογνώμονες που ενδιαφέρονται για το ευρύτερο θεματικό πλαίσιο του έργου. Κάθε τριμελής ομάδα θα συμπεριλαμβάνει έναν συμμετέχοντα με υπόβαθρο σε: (1) Τέχνη και Πολιτισμό (2) Φιλοσοφία, Κοινωνικές Επιστήμες ή Νομικά και (3) Τεχνολογία.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι συνεργάσιμοι, δεκτικοί σε νέες οπτικές και τοποθετήσεις σχετικά με δύσκολες θεματικές, προενεργοί φορείς πολύπλευρων συζητήσεων. Οι συμμετέχοντες πρέπει να κινητοποιούνται από την περιέργεια, να είναι σε θέση να ερευνούν ανεξάρτητα νέα θέματα και να διερευνούν πιθανές ευκαιρίες τοπικών συνεργασιών.

Απαιτήσεις

Οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

•           μοιραστούν την εμπειρία τους με τους ομότιμους τους και να ερευνήσουν προενεργά το θεματικό πλαίσιο του έργου, να μοιραστούν και να συζητήσουν τα συμπεράσματα και γνώση που αποκόμισαν,

•           επεκτείνουν το δίκτυο τοπικών εμπειρογνωμόνων και να διερευνήσουν συνεργασίες με θεσμούς της περιφέρειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

•           προτείνουν εμπειρογνώμονες προκειμένου να προσκληθούν στο πρόγραμμα,

•           να αναφέρουν τα αποτελέσματα και συμπεράσματα των εκδηλώσεων υπό την μορφή άρθρων, συνεντεύξεων, αναρτήσεων σε ιστολόγια (blogposts) κλπ,

•           συνεργαστούν για την παραγωγή του τελικού έργου (πχ. έργο τέχνης, αλγόριθμος, επιστημονική δημοσίευση) και να το παρουσιάσουν σε ένα ευρύτερο κοινό εμπλεκόμενων φορέων κατά την τελική εκδήλωση του έργου,

•           παραστούν στις μηνιαίες συναντήσεις με τους ομότιμους τους και τους συντονιστές των παραρτημάτων του Goethe-Institut.

Σημαντικές καταληκτικές ημερομηνίες, μορφή και γλώσσα εργασίας

Πρόγραμμα:

31.03. – καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων,

10.04. – επιλογή και ενημέρωση συμμετεχόντων,

20.04. – Έναρξη προγράμματος και εκδήλωση δικτύωσης,

08.06. – Εργαστήριο 1 + δημόσιο πρόγραμμα,

06.07. – Εργαστήριο 2 + δημόσιο πρόγραμμα,

02.09. – Εργαστήριο 3 + δημόσιο πρόγραμμα,

06.10. – Εργαστήριο 4 + δημόσιο πρόγραμμα,

22.11. – EthicAI=Summit

Το έργο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά κατά την περίοδο Ιουνίου – Νοεμβρίου 2021 και θα συμπεριλαμβάνει το εργαστήριο EthicAI=LABS καθώς και μια σειρά διαδικτυακών εκδηλώσεων.

Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Πως να υποβάλλετε την αίτηση σας;

Αποστείλατε τα ακόλουθα έγγραφα στα Αγγλικά μέχρι τα μεσάνυχτα (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της 31ης Μαρτίου 2021:

•           Βιογραφικό Σημείωμα

•           Συνοδευτική επιστολή όπου να αναφέρετε ποια είναι η εμπειρία σας με την τεχνητή νοημοσύνη και τη ηθική και γιατί θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτό το έργο, έως και 300 λέξεις.

•           Επιπλέον υλικό, δείγμα έργων, συστάσεις από σχετικούς θεσμούς εάν υπάρχουν

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα άνωθεν ως συνημμένα αρχεία PDF στο [email protected] , υπόψιν Νικολέττα Σταθοπούλου, με θέμα "AI-Ελλάδα - Αίτηση". Μέγιστο μέγεθος συνημμένων αρχείων - 10 MB. (Τυχόν μεγαλύτερα αρχεία θα απορρίπτονται αυτομάτως από τον εξυπηρετητή).

subscribe

Συμπληρώστε το email σας για να γίνετε συνδρομητής στο deBόp. Το email σας θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το deBόp και μόνο για την αποστολή της εβδομαδιαίας agenda και περιοδικών newsletter ευρύτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Καταχωρώντας εδώ το email σας, αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου μας.