1η Διεθνής Έκθεση Γελοιογραφίας ΛΕΑ - Κάλεσμα - Διαγωνισμός

1η Διεθνής Έκθεση Γελοιογραφίας ΛΕΑ - Κάλεσμα - Διαγωνισμός

Το 16ο Φεστιβάλ ΛΕΑ έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στην πρώτη Διεθνή Έκθεση Γελοιογραφίας ΛΕΑ, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 17 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου 2024 στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Θερβάντες Αθηνών.

Κανόνες

Α. Συμμετοχή

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους τους σκιτσογράφους του κόσμου, άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, φύλου και εκπαίδευσης.

Β. Θέμα της Γελοιογραφίας: "Πολιτιστικές και λογοτεχνικές γέφυρες: Ελλάδα, Λατινική Αμερική, Ισπανία και Πορτογαλία" - Προώθηση της Ανάγνωσης

Γ. Έργα και Αποστολή

Αποστολή με email στη διεύθυνση: [email protected]

Κάθε συμμετέχων μπορεί να στείλει μόνο 1 έργο σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Μέγεθος (A4 21x29,5 cm, 314 dpi, JPEG ή PDF, το μέγιστο μήκος ανά έργο είναι 3 MB, έργα μεγαλύτερα από 3 MB δεν θα ανοιχτούν). Το όνομα του αρχείου, πρέπει να είναι το όνομα του δημιουργού και η εθνικότητά του. Στο email πρέπει να περιλαμβάνονται οι εξής πληροφορίες: όνομα, διεύθυνση, email και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα 100 λέξεων (μορφή .doc, ΟΧΙ PDF). Συμπιεσμένα αρχεία (zip, rar κ.λπ.) ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΑ.

Τα σχέδια που δεν θα φτάνουν με την ονομασία που ζητήθηκε θα απορρίπτονται αυτόματα.

Τα σκίτσα δεν πρέπει να έχουν λάβει προηγούμενη βράβευση. Μόνο σχέδια γίνονται δεκτά, όχι συνδυασμός με φωτογραφίες. Τα υποβληθέντα έργα που έχουν περάσει την προεπιλογή θα δημοσιεύονται αμέσως στα δίκτυα της εκδήλωσης.

Δ. Τελική προθεσμία

Η τελική προθεσμία υποβολής των έργων είναι στις 28 Φεβρουαρίου του 2024.

Ε. Βραβεία και Αναγνώριση

Πρώτο βραβείο: Ταξίδι στο Μεξικό στην Έκθεση Βιβλίου της Γουαδαλαχάρα 2024 στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνάντησης Γελοιογραφίας και Κόμικς (EICH) και του CUADD (Πανεπιστημιακό Κέντρο Τεχνών, Αρχιτεκτονικής και Σχεδίου του Πανεπιστημίου της Γουαδαλαχάρα-Χαλίσκο-Μεξικό), με όλα τα έξοδα πληρωμένα.
Δεύτερο βραβείο: 500 ευρώ δωρεά από το Ινστιτούτο Κεβέδο των Τεχνών Γελοιογραφίαςς του Γενικού Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Αλκαλά.

Τρίτο βραβείο: Δίπλωμα συμμετοχής.

ΣΤ. Έκθεση

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, Ελλάδα, στο Ινστιτούτο Θερβάντες Αθηνών από τις 17 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου 2024.

Ζ. Κατάλογος

Όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατεβάσουν τον κατάλογο σε μορφή PDF από τη διαδικτυακή μας πύλη.

Η. Άλλες προϋποθέσεις

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα έργα για διάφορους σκοπούς χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης. Τα έργα θα συμπεριληφθούν στην πύλη του αρχείου και της μόνιμης έκθεσης. Η έκθεση θα έχει περιοδεύοντα χαρακτήρα και θα ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας καθώς και σε ιβηροαμερικανικές χώρες.

Με την υποβολή των έργων, οι δημιουργοί αποδέχονται τους παρακάτω όρους:

Η αποστολή σχεδίου στον διαγωνισμό ισοδυναμεί με αποδοχή όλων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
Η συμμετοχή σε αυτόν τον διαγωνισμό είναι εθελοντική και δωρεάν.
Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ενήλικες.
Έργα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από αυτούς τους όρους ή που παραβιάζουν τα ήθη, είναι προσβλητικά, κάνουν διακρίσεις ή προάγουν το φυλετικό, εθνικό ή θρησκευτικό μίσος, δεν θα γίνονται δεκτά στον διαγωνισμό.
Κάθε δημιουργός θα στείλει μόνο ένα έργο μεγέθους Α4.

Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε δημιουργός αποδέχεται τη δωρεάν μεταφορά των υποβληθέντων έργων στον διοργανωτή και επιβεβαιώνει ότι είναι ο δημιουργός των υποβληθέντων έργων και ότι η υποβολή τους στον διαγωνισμό δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων.
Με την υποβολή του έργου ο διαγωνισμός του ΛΕΑ αποκτά την άδεια να χρησιμοποιεί τις εικόνες σε εκθέσεις, δημοσιεύσεις, κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες ή όπου απαιτείται για την προώθηση της εκδήλωσης.

Η καθορισμένη προθεσμία για την υποβολή των έργων μπορεί να τροποποιηθεί υπέρ των συμμετεχόντων και να παραταθεί χωρίς να απαιτείται τροποποίηση αυτών των κανονισμών. Ο διοργανωτής θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για την αλλαγή της προθεσμίας.
Κατά την αξιολόγηση των έργων, η κριτική επιτροπή θα λάβει υπόψη, ιδίως, την καλλιτεχνική αξία του σχεδίου, την ακρίβειά του στην ερμηνεία του θέματος και τη χιουμοριστική του πτυχή.
Εάν ο διοργανωτής, ο συνδιοργανωτής ή τα μέλη της κριτικής επιτροπής, πριν ή μετά από την απονομή των βραβείων που αναφέρονται στον κανονισμό, λάβουν πληροφορίες ότι το έργο που έχει σταλεί στον διαγωνισμό συνιστά λογοκλοπή ή παραβιάζει το νόμο ή τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα α) να αναστείλει το βραβείο ή την παράδοση του βραβείου μέχρι να διευκρινιστούν οι εν λόγω αμφιβολίες και β) να αποφασίσει να μην απονείμει το βραβείο του διαγωνισμού.

Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει ότι κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα για το έργο που υπέβαλε και ότι το έργο δεν παραβιάζει προσωπικά δικαιώματα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση αξιώσεων που σχετίζονται με το υποβληθέν έργο, ο συμμετέχων απαλλάσσει τον διοργανωτή από κάθε υποχρέωση που προκύπτει σχετικά, δεσμεύεται να συμμετάσχει μαζί με τον διοργανωτή σε τυχόν αντιπαραθέσεις που σχετίζονται με αυτόν και θα καλύψει τα έξοδα του διοργανωτή σε σχέση με αξιώσεις τρίτων σχετικές με το έργο του διαγωνισμού.

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτόν τον κανονισμό:

Σε περίπτωση τροποποίησης των σχετικών νομοθετικών διατάξεων,
Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν εκ των προτέρων,
Σε κάθε περίπτωση προς όφελος των συμμετεχόντων.

Ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για την παροχή λανθασμένων ή ψευδών στοιχείων από τη μεριά των συμμετεχόντων, τα οποία ενδέχεται να εμποδίσουν την απόδοση του βραβείου.

---

Το Φεστιβάλ ΛΕΑ διοργανώνεται από τη μη κερδοσκοπική εταιρεία Φεστιβάλ ΛΕΑ Διαπολιτισμική Ανάπτυξη και το Ινστιτούτο Θερβάντες Αθηνών.

Την διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Γελοιογραφίας ΛΕΑ έχουν αναλάβει η μη κερδοσκοπική εταιρεία Φεστιβάλ ΛΕΑ Διαπολιτισμική Ανάπτυξη, η Ισπανο-κολομβιανή σκιτσογράφος Αδριάνα Μοσκέρα (nani) και το Ινστιτούτο Θερβάντες Αθηνών. Σε συνεργασία με τη Διεθνή Συνάντηση Γελοιογραφίας και Κόμικς (EICH) και του CUADD (Πανεπιστημιακό Κέντρο Τεχνών, Αρχιτεκτονικής και Σχεδίου του Πανεπιστημίου της Γουαδαλαχάρα-Χαλίσκο-Μεξικό), καθώς και του Ινστιτούτου Κεβέδο των Τεχνών Γελοιογραφίαςς του Γενικού Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Αλκαλά -Ισπανία (UAH).

Το Φεστιβάλ ΛΕΑ, από την ίδρυσή του, γίνεται σε συνεργασία με τις Πρεσβείες της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Χιλής, της Κολομβίας, της Κούβας, της Ισπανίας, του Μεξικού, του Παναμά, του Περού, της Πορτογαλίας, της Ουρουγουάης και της Βενεζουέλας και του Επίτιμου Προξενείου της Κολομβίας στην Αθήνα.

Το Φεστιβάλ ΛΕΑ είναι το μοναδικό μεγάλο πολιτιστικό γεγονός στην Ελλάδα με περιεχόμενο την ιβηροαμερικανική λογοτεχνία. Επιπλέον, είναι μια από τις πιο εξέχουσες λογοτεχνικές εκδηλώσεις στην Αθήνα από το 2008 ενώ, από το 2012, διεξάγεται επίσης στο νησί της Λευκάδας. Τέλος, από το 2022 λαμβάνει χώρα και σε Χαλκίδα, Ναύπλιο, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

 

subscribe

Συμπληρώστε το email σας για να γίνετε συνδρομητής στο deBόp. Το email σας θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το deBόp και μόνο για την αποστολή της εβδομαδιαίας agenda και περιοδικών newsletter ευρύτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Καταχωρώντας εδώ το email σας, αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου μας.