Λίγο πριν σε τινάξουν...

 

Αμυγδαλιά,
Σε λένε ανυπόμονη, επιπόλαιη, βιαστική.
Εγώ νομίζω πως ξέρεις καλά τι κάνεις!