Είναι καιρός να πηγαίνω

Είναι καιρός να πηγαίνω.
Ξέρω ένα πεύκο που σκύβει κοντά σε μια θάλασσα.

Γ.Σεφέρης