Εικόνες Neruda

 

Τη νύχτα ονειρεύομαι πως είμαστε και οι δύο φυτά 
που μεγαλώνουμε μαζί, με τις ρίζες μπερδεμένες.
Και πως ξέρεις το χώμα και τη βροχή όπως το στόμα μου,
αφού και οι δυο είμαστε φτιαγμένοι από χώμα και βροχή.

Pablo Neruda