Δρομάκια

 

Δρομάκια και περάσματα του μυαλού και της πόλης. Και κάπου εκεί κι αυτός κι αυτή κι εγώ κι εσύ. "Ναι, ναι. Εσύ"