Αναμονή και λαχτάρα

 

Ρωμαίος και Ιουλιέτα σε μια μοντέρνα εκδοχή.