Πρόγραμμα STEM education στον Ελληνικό Κόσμο

Πρόγραμμα STEM education στον Ελληνικό Κόσμο

Για δεύτερη χρονιά φέτος, το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης, Τεχνολογίας & Μαθηματικών (STEM Education), καλεί τα παιδιά σε ένα ενθουσιώδες ταξίδι που θα απελευθερώσει τη δημιουργικότητά τους και θα ενισχύσει τις γνώσεις τους. Τα προγράμματα καλύπτουν ηλικιακά τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου, μαθητές Γυμνασίου και πρώτες τάξεις Λυκείου.

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα Stem education: οι μαθητές μαθαίνουν να εργάζονται σε ομάδες, μαθαίνουν να επιλύουν και να υλοποιούν projects, κατανοούν βασικά κεφάλαια Φυσικής & Μαθηματικών τα οποία δεν περιέχονται στην ύλη του σχολείου ενώ οι μεγαλύτεροι μπορούν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής του WRO Hellas.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Νέοι Μηχανικοί (μαθητές Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού)
Τα παιδιά μεταμορφώνονται σε μικρούς επιστήμονες. Με στόχο να δώσουν λύση σε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, μαθαίνουν να συνεργάζονται και να αξιοποιούν τις δεξιότητές τους. Κατασκευάζοντας απλά, αλλά και περίπλοκα μοντέλα, οι μικροί μηχανικοί μαθαίνουν πειραματικά τη χρησιμότητα των «Απλών Μηχανών» (γρανάζια, τροχαλίες, μοχλοί, τροχοί και άξονες) και εξοικειώνονται με τη λειτουργία μηχανισμών που συναντούν στο περιβάλλον τους καθημερινά.

Εκπαιδευτική Ρομποτική με LEGO WeDo (μαθητές Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού)
Τα παιδιά, μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, κατασκευάζουν ένα ρομποτικό μοντέλο που αλληλεπιδρά με τον αληθινό κόσμο σε πραγματικό χρόνο. Συντάσσουν εύκολα οι ίδιοι πάνω στην οθόνη αφής ενός tablet, ασύρματα συνδεδεμένου με την ρομποτική κατασκευή, το κατάλληλο πρόγραμμα με τη χρήση εικονογλώσσας.
Η πραγματοποίηση όλης αυτής της διαδικασίας, εμπλέκει τα παιδιά σε πρακτική, ενεργητική, ομαδική εργασία διερευνητικού & πειραματικού χαρακτήρα (πρώιμοι επιστήμονες), τα βοηθά να κατακτήσουν τη μάθηση, τη γνώση αλλά και γλωσσικές δεξιότητες, μέσω της διατύπωσης ερωτήσεων, αναζήτησης μοτίβων, επιλογής στρατηγικών και της διατύπωσης συμπερασμάτων.
* Οι γνώσεις που αποκτούν τα παιδιά σε αυτό το πρόγραμμα, μπορούν φυσικά να τους φανούν χρήσιμες σε περίπτωση που θελήσουν να συμμετάσχουν στον ετήσιο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για μαθητές Δημοτικού, που είναι προάγγελος της παγκόσμιας Ολυμπιάδας της διεθνούς Οργάνωσης WRO.

Ημερομηνίες:
Νοέμβριος: 24 /11 
Δεκέμβριος: 1, 8, 15, 22 /12
Ιανουάριος: 12, 19, 26 /1
Φεβρουάριος: 1, 8/2

* Κάθε κύκλος αποτελείται από 10 μαθήματα.
* Διάρκεια μαθήματος: 90', κάθε τμήμα αποτελείται από 10-20 παιδιά.
* Είναι απαραίτητη η έγκαιρη κράτηση στο Τ. 212 254 0000 ή στο hellenic-cosmos@ime.gr .