Ομαδική Έκθεση "Back to basics: Space"

Ομαδική Έκθεση "Back to basics: Space"

Η έκθεση "Back to Basics: Space", ως μέρος της σειράς εκθέσεων "Back to Basics" εξετάζει βασικά θέματα και στοιχεία της εικαστικής πρακτικής και έχει σκοπό να διερευνήσει τους στόχους, αλλά και τις μεθόδους προσέγγισης της έννοιας του χώρου, στο έργο των καλλιτεχνών. Ο χώρος αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς, στην καλλιτεχνική δημιουργία, είτε αυτή δεσμεύεται μέσα στα όρια του καμβά, είτε στο τριών διαστάσεων γλυπτό- εγκατάσταση που ενσωματώνει και μετουσιώνει τον χώρο που χρησιμοποιεί, είτε στον νοητό χώρο δράσης, που δημιουργείται όταν μία performance συνδιαλέγεται με τον θεατή.

Παράλληλα, σε μία εποχή όπου η ά-τοπη κουλτούρα της παγκοσμιοποίησης εγείρει ερωτήματα ταυτότητας, χαρακτήρα και ιστορίας, η τοποθέτηση της εικαστικής δημιουργίας στον χώρο και στον χρόνο, σηματοδοτεί άλλοτε ένα παιχνίδι με τη μνήμη, άλλοτε ένα πολιτικό σχόλιο και άλλοτε ερωτήματα σε σχέση με τα φθίνοντα όρια μεταξύ του δημοσίου και ιδιωτικού. Τα στοιχεία αρχιτεκτονικής που όλο και πιο συχνά εισβάλουν στην εικαστική γλώσσα, οριοθετούν το δημιουργικό έργο, χρησιμοποιώντας οικεία στον παρατηρητή στοιχεία της καθημερινότητας. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του κοινωνικού γίγνεσθαι, οι πολιτισμικές ωσμώσεις που επιδρούν στο αστικό τοπίο αποτελούν σταθερά στοιχεία διαλόγου ανάμεσα στον χώρο- τόπο και στη συλλογική μνήμη.

Στην έκθεση Back to Basics: Space, ο εκθεσιακός χώρος αποτελεί την αφορμή για ένα διάλογο προσδιορισμού και διαπραγμάτευσης της έννοιας του χώρου μέσα από τις διαφορετικές εικαστικές οπτικές, τόσο μορφολογικά όσο και εννοιολογικά των δέκα εικαστικών. Ο αρχιτεκτονικός χώρος, ο χώρος που ορίζεται σε σχέση με το σώμα, η γεωγραφική-πολιτιστική ταυτότητα, το αστικό τοπίο, η περιγραφή- παρουσίαση ενός ουτοπικού ή δυστοπικού χώρου και τέλος ο ιδιωτικός χώρος, αποτελούν τις θεματικές ενότητες που θα διερευνηθούν μέσα από την έκθεση.

Επιμέλεια έκθεσης: Άρτεμις Ποταμιάνου

Καλλιτέχνες: Ινώ Βαρβαρίτη, Κωστής Βελώνης, Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Λίνα Θεοδώρου, Michel Lamoller, Iavor Lubomirov, Μανώλης Μπαμπούσης, Ρένα Παπασπύρου, Γιώργος Χαρβαλιάς, Διονύσης Χριστοφιλογιάννης

Εγκαίνια Έκθεσης: Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 20:00