Έκθεση λιθογραφιών & χαρακτικών | Γκαλερί Ίρις

 Έκθεση λιθογραφιών &  χαρακτικών | Γκαλερί Ίρις

Ξεκινώντας το 1988 και μετά από 30 χρόνια συνεπούς λειτουργίας ο χώρος τέχνης Ίρις συνεχίζει και το 2018 την παρουσία του με νέες σημαντικές εκθέσεις. Στις 8 Φεβρουάριου, εγκαινιάζει την έκθεση μίας εμβληματικής συλλογής χαρακτικών, αφισών και λιθογραφιών των Bacon, Chagall, Dubuffet, Herring, Toulouse Lautrec, Matisse, Miro, Picasso, Warhol, Φασιανό, Τάκη, και, πολλών άλλων. Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες είχαν δημιουργήσει λιθογραφίες και χαρακτικά στα ιστορικά ατελιέ λιθογραφίας του Παρισιού. Για τους ιδίους οι τέχνες αυτές είχαν εφάμιλλη δημιουργική άξια με την παραγωγή μοναδικών έργων, καθώς, μέσω των τεχνικών αυτών διεδίδετο το έργο τους στον πολύ κόσμο. 

Επιμέλεια έκθεσης: Βικτώρια Φασιανού

Τά ονόματα των καλλιτεχνών με σειρά είναι
1. Francis Bacon 2. Marc Chagall 3. Αλέκος Φασιανός 4. Juan Miro 5. Keith Herring 6. Pablo Picasso  7. Andy Warhol 8. Nikki de St Phalle  10. Jean Dubuffet 11. Marc Chagal  12. Pablo Picasso 13. Joan Miro 14. Pablo Picasso 15. Henri de Toulouse Lautrec