η ομαδα μας

City Τales

City Τales

Οι Ιωσήφ Δακορώνιας–Μαρίνα, Ηρακλής Παπαθεοδώρου, Δημήτρης Σαγώνας, Μιχάλης Στουπάκης και η Γιούλη Φραδέλου είναι οι City Tales. Γνωρίστηκαν πρώτη φορά το 2005 στα εργαστήρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, στα ιστορικά κτίρια του Πολυτεχνείου. Μετά την αποφοίτησή τους, συνέχισαν να συνεργάζονται επαγγελματικά, ενώ το 2014 η δημιουργικότητά τους οδήγησε στη σύλληψη της ιδέας ίδρυσης μίας εταιρείας που θα αναδείξει την αρχιτεκτονική μέσα από εναλλακτικές αφηγήσεις για το αστικό τοπίο. Με αφετηρία την Αθήνα και με την επιστημονική βοήθεια του Ελληνικού Ινστιστούτου Αρχιτεκτονικής, η City Tales αναπτύσσει μια εφαρμογή για έξυπνες φορητές συσκευές που θα συνοδεύει τον επισκέπτη και τον κάτοικο ώστε να γνωρίσει την πόλη, τα κτίρια και την αρχιτεκτονική τους.
Η αρχιτεκτονική είναι παντού γύρω μας: στις ιστορίες των κτιρίων, στους ανθρώπους πίσω από αυτά, στις διαδρομές που συνθέτουν την εικόνα της πόλης.
Περισσότερες πληρφορορίες: City Tales - Your ticket to architecture www.citytales.eu