Οι θησαυροί της οικίας Σλήμαν

Οι θησαυροί της οικίας Σλήμαν

Το σπίτι του διάσημου αρχαιολόγου Σλήμαν, που σχεδιάστηκε από τον Τσίλλερ, στεγάζει σήμερα το Νομισματικό Μουσείο. Εκεί θα λάβει χώρα μια ακόμη ενδιαφέρουσα ξενάγηση από την ActionPlus.

Σπάνια νομίσματα, όπως ο στατήρας από ήλεκτρο από τη Λυδία και τη Σάμο, το αργυρό τετράδραχμο της κλασικής Αθήνας αλλά και ο ισχυρότατος χρυσός σόλιδος του Ιουστινιανού αφηγούνται ιστορίες των τότε κοινωνιών. Ταυτόχρονα, το εσωτερικό της νεοκλασικής εκλεκτιστικής οικίας Σλήμαν με τα περίτεχνα ψηφιδωτά, τις ευφάνταστες τοιχογραφίες και τους κομψότατους μαρμάρινους ιωνικούς κίονες μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη μυθιστορηματική ζωή του Ερρίκου Σλήμαν και την σχεδιαστική αρτιότητα του Ερνέστου Τσίλλερ. Μία μοναδική, πλούσια σε υλικό ξενάγηση με οδηγό την πορεία της σπουδαίας αυτής ελληνικής εφεύρεσης - του νομίσματος - και συνοδοιπόρο τις μοναδικές ιστορίες της οικογένειας Σλήμαν που έζησε σε αυτό το μοναδικό παλάτι. 

Για πληροφορίες ή δηλώσεις συμμετοχής : https://action-plus.gr/