Ομαδική Έκθεση «I USED TO BE FUNNY BUT NOW I AM DEAD»

Ομαδική Έκθεση «I USED TO BE FUNNY BUT NOW I AM DEAD»

Η έκθεση «I USED TO BE FUNNY BUT NOW I AM DEAD» φέρνει κοντά το έργο 3 νεαρών και 3 ιστορικών γυναικών καλλιτεχνών από την Ελλάδα και τη Γαλλία και επιχειρεί να κοιτάξει την ιστορία της τέχνης αξιολογώντας πού βρίσκεται σήμερα η γυναικεία τέχνη και πού πηγαίνει. 

Η εικόνα της γυναίκας μέσα στην ιστορία της τέχνης είναι σαφώς η εικόνα που δόθηκε από τους άνδρες στη γυναίκα. Αυτή η εικονογραφία παραδόθηκε από γενιά σε γενιά για αιώνες και αποδομήθηκε για πρώτη φορά ριζικά από τη φεμινιστική πρωτοπορία της δεκαετίας του ’70. Σε αυτήν την κρίσιμη δεκαετία και σε εκείνη που θα ακολουθήσει ανήκουν κάποια από τα σημαντικότερα έργα των Δασκοπούλου, Ρωμανού και Παπακωνσταντίνου που παρουσιάζονται εδώ. Έργα αιχμηρά και πολυεπίπεδα σχολιάζουν μεταξύ άλλων θέματα ταυτότητας και φύλου με τρόπο χιουμοριστικό, ποιητικό και συχνά ειρωνικό. 

Συμμετέχουν:
Alix MARIE | Σίλεια ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ | Ειρήνη ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ |  Λήδα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Χρύσα ΡΩΜΑΝΟΥ | Νάνα ΣΑΧΙΝΗ