3ος Κύκλος Σεμιναρίων Πολιτιστικής Διαχείρισης και Πολιτικής | ΠΛΕΓΜΑ

3ος Κύκλος Σεμιναρίων Πολιτιστικής Διαχείρισης και Πολιτικής | ΠΛΕΓΜΑ

Ο 3ος κύκλος σεμιναρίων πολιτιστικής διαχείρισης και πολιτικής που εγκαινιάζεται το Σάββατο 20 Ιανουαρίου στην Αθήνα (Θέατρο 104, Ευμολπίδων 41, Γκάζι) έχει ως σκοπό την ανάδειξη των τάσεων και προκλήσεων στη διαχείριση των πολιτιστικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο, ιδιωτικό και εθελοντικό τομέα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, συνολικής διάρκειας 40 ωρών, θα δώσουν το «παρών» διακεκριμένοι εισηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με πλούσια ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα όπως η ανάπτυξη κοινού, η ψηφιακή πολιτιστική διαχείριση, η στρατηγική επικοινωνίας και τα social media, ευρωπαϊκή πολιτιστική πολιτική, η βιώσιμη ανάπτυξη και η αξιοποίηση του πολιτισμού, ο πολιτιστικός τουρισμός, οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης κ.ά.

Κατά τη διάρκεια των 5 μηνιαίων συναντήσεων (Ιανουάριος – Μάιος) θα απαντηθούν μια σειρά από επίκαιρα ερωτήματα, όπως: πώς η ανάπτυξη κοινού επηρεάζει τη βιωσιμότητα των πολιτιστικών οργανισμών; πώς εμπλέκουμε την κοινότητα στο σχεδιασμό των πολιτιστικών μας δράσεων; τι είναι οι πολιτιστικές διαδρομές και πώς διαμορφώνονται; πώς αξιοποιούμε τον ψηφιακό πολιτισμό για στο πλαίσιο δημιουργικών και βιώσιμων τοπικών κοινωνιών; πώς σχεδιάζουμε δράσεις και υποδομές πολιτισμού με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων; πώς αναπτύσσεται η τέχνη στο δημόσιο χώρο και πώς εμπλέκεται το κοινό; πώς προωθείται η πολιτιστική κληρονομιά μέσω του τουριστικού μάρκετινγκ; ποιες είναι οι προοπτικές του πολιτιστικού τουρισμού για τη χώρα μας; ποια είναι η σημασία των φεστιβάλ ως τουριστικών προϊόντων; πώς διαχειριζόμαστε τους εργαζόμενους και τους εθελοντές των πολιτιστικών οργανισμών; πώς χρηματοδοτούνται οι δημιουργικοί κλάδοι μέσω crowdfunding;

Ο κύκλος σεμιναρίων που διοργανώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Πλέγμα», απευθύνεται σε εργαζόμενους σε πολιτικούς οργανισμούς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στον πολιτισμό, σε εκπροσώπους εθελοντικών, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ, σε ανέργους ή φοιτητές που επιθυμούν να απασχοληθούν στον πολιτισμό και σε ενεργούς πολίτες που αγαπούν τον πολιτισμό.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΔΩ