D.EU.TSCH - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

D.EU.TSCH - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

Σε συνεργασία με το΄Ιδρυμα Metzler Stiftung στη Φρανκφούρτη και το ΄Ιδρυμα HSBC Trinkaus Jugend und Bildung e.V. τα Goethe-Institute Φρανκφούρτης και Ντίσελντορφ προκηρύσσουν και φέτος 32 υποτροφίες γλωσσομάθειας της Γερμανικής για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων καθώς και επιστήμονες και ειδικούς επαγγελμάτων υγείας, που είναι άνεργοι στην πατρίδα τους ή βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας. 

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ D.EU.TSCH ΣΤΗ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 
Κυρίως Μηχανικοί στις ειδικότητες Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας, Ειδικοί της Πληροφορικής (Hardware και Software), Μαθηματικοί, επιστήμονες φυσικών επιστημών (κατά  προτίμηση όχι Βιολόγοι), Χημικοί μηχανικοί, Χημικοί μόνο με διδακτορικό, Ιατροί, ειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και επαγγελματίες από όλους τους κλάδους της ηλεκτροβιομηχανίας και μεταλλοβιομηχανίας.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ D.EU.TSCH ΣΤΟ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ
Κυρίως Μηχανικοί  στις ειδικότητες Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας (κατά προτίμηση όχι οικοδομικών έργων), Ειδικοί της Πληροφορικής (Hardware και Software), Οικονομολόγοι, Μαθηματικοί, Επιστήμονες θετικών επιστημών (κατά προτίμηση όχι Βιολόγοι), Χημικοί μηχανικοί, Χημικοί μόνο με διδακτορικό καθώς και Ιατροί.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η επιλογή των εκάστοτε 16 υποψηφίων θα γίνει στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ελλάδα για τα εντατικά τμήματα συνολικά 400 Διδακτικών Ωρών (ΔΩ) {1 ΔΩ = 45 λεπτά}, τα οποία θα διεξαχθούν στο Goethe-Institut Φρανκφούρτης και στο Goethe-Institut Ντίσελντορφ.
 
Διάρκεια των μαθημάτων γλωσσομάθειας στη Φρανκφούρτη και στο Ντίσελντορφ: 4 μήνες
Στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων επιπέδου Γ 1 με εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως και 30 Οκτωβρίου 2015
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων μέχρι το αργότερο 30 Νοεμβρίου 2015
 
Ακολουθούν 4 εβδομάδες παραμονής με στόχο την εμβάθυνση των διαδικασιών προετοιμασίας αιτήσεων εργασίας και βιογραφικών / συνεντεύξεων, καθώς και αναζήτηση κατοικίας.
 
Τα έξοδα μετάβασης στη Φρανκφούρτη ή στο Ντίσελντορφ καλύπτονται από τους υποτρόφους.

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στη Φρανκφούρτη
Μετάβαση στη Φρανκφούρτη: στις 3 - 7 Ιανουαρίου 2016
Τα διαμερίσματα είναι διαθέσιμα από 3 Ιανουαρίου 2016
Έναρξη μαθημάτων στη Φρανκφούρτη, στις 11 Ιανουαρίου 2016
Ολοκλήρωση μαθημάτων: 29 Απριλίου 2016
Τέλος διαμονής στον ξενώνα στη Φρανκφούρτη 31 Μαΐου 2016
Διακοπή μαθημάτων στη Φρανκφούρτη:
Μεγάλη Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016 και Δευτέρα του Πάσχα, 28 Μαρτίου 2016
Ελεύθερες ημέρες (κινητές αργίες) θα ανακοινώνονται επιτόπου.

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στo Ντίσελντορφ
Μετάβαση στο Ντίσελντορφ: 3 Ιανουαρίου 2016
Έναρξη μαθημάτων στο Ντίσελντορφ: 4 Ιανουαρίου 2016 
 
Διακοπή μαθημάτων στο Ντίσελντορφ:
Μεγάλη Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016, Δευτέρα του Πάσχα, 28 Μαρτίου 2016 και Καθαρά Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016
Ελεύθερες ημέρες (κινητές αργίες) θα ανακοινώνονται επιτόπου
Ολοκλήρωση μαθημάτων: 29 Απριλίου 2016 
Τέλος διαμονής στον ξενώνα στο Ντίσελντορφ μέχρι 30 Μαΐου 2016 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Η συμμετοχή είναι ανοικτή σε νέες και νέου 23-33 ετών που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου  με ή χωρίς πρώτες επαγγελματικές εμπειρίες και είναι άνεργοι/ άνεργες στην πατρίδα τους ή αναζητούν εργασία.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση των δύο υποτροφιών είναι η γνώση της Γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Β1, η οποία αποδεικνύεται με το Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και με  κατατακτήριο τεστ στο Goethe-Institut Αθήνας ή Θεσσαλονίκης.
Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την επιθυμία να ζήσουν και να εργαστούν στη Γερμανία για κάποια χρόνια, όχι μόνο στην περιοχή της Φρανκφούρτης ή στην περιοχή του Ντίσελντορφ, αλλά σε όλη την επικράτεια της χώρας.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως και 30 Οκτωβρίου 2015
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων μέχρι το αργότερο 30 Νοεμβρίου 2015

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Για τα Goethe-Institute στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα
Η διαδικασία επιλογής καθορίζεται και διεξάγεται από το Goethe-InstitutΑθήνας και Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Goethe-Institut Φρανκφούρτης και το Goethe-Institut Ντίσελντορφ, καθώς και με το΄Ιδρυμα Metzler Stiftung στη Φρανκφούρτη και το ΄Ιδρυμα HSBC Trinkaus Jugend und Bildung e.V.

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα (μέγιστο 2 σελίδες) και το βιογραφικό (υπό μορφή Europass) στα Γερμανικά ή Αγγλικά με φωτογραφία, θα υποβληθούν στο Goethe-Institut στην Αθήνα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Maria.Sargiannidou@athen.goethe.org ή στο Goethe-Institut στη Θεσσαλονίκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση sk@thessaloniki.goethe.org 
 
Θα ακολουθήσει μία προσωπική συνέντευξη στα Γερμανικά και κατατακτήριο τεστ που θα πραγματοποιηθεί στο αρμόδιο Goethe-Institut της κάθε χώρας. Τηλεφωνικές συνεντεύξεις, εάν κριθούν αναγκαίες, μπορεί να πραγματοποιηθούν από το Goethe-Institut Φρανκφούρτης και το Goethe-Institut Ντίσελντορφ, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.
 
ΕΥΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Εντατικό τμήμα με 16 συμμετέχοντες ανά τμήμα, 400 διδακτικές ώρες (ΔΩ) στο Goethe-Institut Φρανκφούρτης και το Goethe-Institut Ντίσελντορφ. Τα μαθήματα θα διεξάγονται από Δευτέρα έως Παρασκευή (25 ΔΩ ανά εβδομάδα)

Οι χορηγοί του Προγράμματος Υποτροφιών αναλαμβάνουν
τα δίδακτρα για τα μαθήματα γλωσσομάθειας
τα εξέταστρα για την εξέταση Γ1
τις δαπάνες διαμονής σε διαμέρισμα για 5 μήνες
τις δαπάνες διατροφής ύψους 400,00€ / μήνα (διατροφή και προσωπικά έξοδα) για 5 μήνες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ
Διάρκεια μετάβασης περίπου 15-30 λεπτά
μονόκλινο δωμάτιο 17-20 τ.μ. (μη καπνιστές/καπνίστριες )
Λειτουργική επίπλωση (με τηλεόραση και τραπέζι)
Κλινοσκεπάσματα και πετσέτες διατίθενται
Υπηρεσία καθαρισμού μία μέχρι δύο φορές την εβδομάδα
Ατομικό ντους και τουαλέτα
Εντοιχισμένη κουζίνα με ψυγείο (για προσωπική σίτιση)
WLAN
Πλυντήρια / στεγνωτήρια στο υπόγειο
Καλή οδική πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ
Διάρκεια μετάβασης περίπου 5 λεπτά
Διαμερίσματα 25 τ.μ.
Τηλεόραση
Κλινοσκεπάσματα και πετσέτες διατίθενται
Υπηρεσία καθαρισμού μία φορά την εβδομάδα
Ατομικό ντους και τουαλέτα
Μικρή κουζίνα
WLAN
Πλυντήρια / στεγνωτήρια με κερματοδέκτη στον όροφο
Καλή οδική πρόσβαση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς  

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Οι υπότροφοι θα πρέπει να υποβάλλουν μηνιαίες εκθέσεις στους χορηγούς των υποτροφιών, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τη 1 (μία) σελίδα και θα κατατίθενται εντός 6 μηνών μετά την υλοποίηση του προγράμματος, όπου θα αναφέρονται  

η πρόοδος στη Γερμανική γλώσσα
η κατάσταση αναφορικά με τις συνθήκες διαμονής
οι πρωτοβουλίες ανεύρεσης εργασίας

 

Περισσότερα εδώ: https://www.goethe.de/ins/gr/el/spr/kur/deu/20567823.html